Ansök om omställningsstöd

Vem har rätt till stöd?

Omställningsstödet gäller för den anställde som:

 • sägs upp på grund av arbetsbrist enligt LAS (Lagen om anställningsskydd), sjukdom eller har en tidsbegränsad anställning som avslutats
 • varit anställd i minst 12 månader (t.o.m. sista anställningsdag) under de senaste 24 månaderna (på ett eller flera företag som har omställningsförsäkring)
 • har haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt
 • är yngre än 64 år och 11 månader när ansökan kommer in till TSL.

Den som blir uppsagd behöver inte vara med i facket för att få omställningsstöd. Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd om den samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen. Observera att det är fackförbundet som företaget har kollektivavtal med som ska anges i ansökan.

Ansök genom att fylla i ansökan i fyra steg nedan.

Är det många som omfattas är det enklast att använda Excelmallen. Fyll i den och ladda upp den tillsammans med din ansökan.

Ansöknings­formulär

Information som behövs i ansökan

 • företagets organisationsnummer
 • företagets kontaktperson
 • kontaktperson för arbetsställets fackförbund
 • personuppgifter uppsagda samt:
  • anställd fr.o.m.
  • uppsägningsdatum
  • anställd t.o.m.
 • gärna telefon och mejl för att vi ska kunna kontakta den uppsagde efter ansökan är godkänd.

Företag

Steg 1 av 4

Typ av ansökan

Välj vilken typ av ansökan du vill göra.

Min roll

Organisationsnummer

Fyll i företagets organisationsnummer. Klicka på "Hämta företagsuppgifter" så listas alla arbetsställen nedan. OBS! 10 siffror

Arbetsställe

Ange det arbetsställe där de uppsagda arbetar.

Kontaktperson företag

Fackförbund

Steg 2 av 4

Här anger du det fackförbund som har kollektivavtal på arbetsstället oavsett vilka fackförbund de uppsagda eventuellt är medlemmar i. Observera att Unionen inte tillhör LO och kan därför inte signera ansökan till TSL.

Kontaktperson fackförbund

Vänligen fyll i fackförbundets kontaktperson, det vill säga den person från fackförbundet som förhandlat om uppsägningen. Vill du ange fler kontaktpersoner fyller du i det i fältet Övriga kommentarer längst ned.

Facklig roll

Lägg till uppsagda

Steg 3 av 4

Här lägger du till samtliga personer som är uppsagda i denna förhandling och som har rätt till stöd enligt omställningsavtalet. Är det många som omfattas är det enklast att ladda ner mallen nedan.

Fyll i den och ladda upp den här eller mejla den till:

Är det en till tre personer är det enklast att fylla i uppgifterna direkt i formuläret här på sidan.

Hur vill du anmäla de uppsagda?

Anställningsform

Du kan välja att registrera deltagare genoma att bifoga en Excel-fil. Mallen hittar du ovan.

Bekräfta ansökan

Steg 4 av 4

Övriga kommentarer till TSL, ange ifall medarbetarna jobbar kvar på arbetsplatsen, har möjlighet att ta ett samtal med TSL under arbetstid, har behov av tolk eller annat som kan vara relevant i detta projekt. Ange även ifall du vill att vi ska kontakta dig för ytterligare information:

När du har skickat in ansökan så kommer vi att vid behov återkomma för att komplettera uppgifterna. När allt är klart mejlar vi en deltagarförteckning för elektronisk signering.

Flera ansökningar

Kommer ni eller har ni redan anmält in andra uppsägningar som hänger ihop med denna uppsägning?

Kontrollera dina uppgifter

Kontrollera dina uppgifter nedan och godkänn längst ned. För att ändra uppgifter använder du knappen Tillbaka.

Företagsuppgifter

Fackförbund

Övrigt

Tack för din ansökan!

Vi återkommer ifall något behöver kompletteras, annars kommer det ett dokument för digital signatur inom kort.