Transport

I samråd med företrädare från branschen har TSL identifierat utbildningsinsatser för er inom transportnäringen.


Covid-19 har slagit hårt mot delar av transportnäringen. Genom denna satsning kan arbetsgivare nyttja kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser för att rusta sin personal för framtiden

I samråd med företrädare från branschen har TSL identifierat utbildningsinsatser för er inom transportnäringen.

Utbildningar

Grundläggande el- och hybridkännedom

Att fordon som drivs antingen helt via el eller i hybridversion har kommit för att stanna är de flesta överens om. Efter avslutad utbildning har du grundläggande kunskaper om vad du får respektive inte får göra med dem på verkstaden. Stort fokus ligger på säkerhet kring hanteringen av elfordon och vad som krävs för att arbeta med dem. Utbildningen tar upp flera aktuella ämnen och utvecklas löpande i samband med att ny forskning och lagstiftning kommer på plats.

YKB Fortbildning gods/person delkurser eller paket

Utbildningen riktar sig till personer som behöver förnya sitt yrkeskompetensbevis för godstransport/persontransport.
YKB fortbildning består av 5 separata delkurser eller paket om samtliga 5:

  1. Sparsam körning
  2. a) Lastning/lossning/lastsäkring alternativt 2. b) Persontransporter
  3. Lagar och regler
  4. Ergonomi och hälsa
  5. Trafiksäkerhet och kundfokus

ESA Fackkunnig - repetition 1 dag

ESA 19 Fackkunnig är en del av Elsäkerhetsanvisningarna som är energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning. Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) omfattar säker skötsel av elektrisk anläggning och säkert arbete på eller i anslutning till elektrisk anläggning. Efter kursen ska deltagarna förstå hur de ska planera och organisera arbetet för olika arbetsmetoder för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

ESA Instruerad person

ESA instruerad person behandlar elsäkerhetsanvisningarna, ESA och ersätter tidigare ESA Tillträde.
Den riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver kunskap och medvetenhet om de risker som kan förekomma.

Arbetsmiljö för alla

Kursen tar upp det egna ansvaret i arbetsmiljöarbetet. Deltagarna får en introduktion i arbetsmiljölagstiftningen. Deltagarna ska efter kursen ha kännedom om arbetsskador och rehabilitering och om vikten av tillbudsrapportering.

Hot och våld på jobbet

Kursdeltagarna får lära sig om säkerhetsaspekter i vardagen och hur man kan bidra till att besvärliga situationer inte förvärras. Kursen innehåller bland annat praktiska övningar i att identifiera svåra situationer samt fungerande metoder, mental förberedelse och vardagstaktik. 

Service och bemötande samt Internservice – för transportnäringen

Utbildningarna börjar med är att grunden till all kundservice är att förstå vem kunden är så att vi kan hjälpa den på bästa vis. Det gäller även för medarbetare som stöttar kundprocessen i den interna servicen. Exempel på moment som ingår är effektiv kommunikation, samarbete, delaktighet och motivation.

För frågor kontakta kompetenskraft@tsl.se.

Lokalvård

Genom goda kunskaper om livsbetingelse, städmetoder, materialhantering och personhygien kan vi förebygga att sjukdomar sprids vidare. Utan rätt kunskap finns risk för att man skapar en miljö som är mer trivsam för bakterier och virus i stället för det motsatta. Hygienutbildningen är text- och filmbaserad och består av 10 lektioner. I kursen ingår även: Städrutiner vid Covid-19.

Validera era kunskaper
I samarbete med Utbildningsrådet för hotell och restauranger erbjuds validering inom kock och servering, En validering är en kartläggning av redan befintlig kunskap. Valideringsmodellen är inte en utbildning utan en metod för att avgöra om en person besitter rätt kunskap för att nå yrkestitel. Detta för att stärka individen i sin yrkesroll och för att höja standarden inom branschen.

Kompetens för konkurrenskraft
Denna satsning ingår i TSL:s ESF-projekt ”Kompetens för konkurrenskraft - för individer och företag” som erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för att stärka anställda och företag i branscher som påverkats av pandemin. 

Projektet ska även bidra till kunskap och erfarenheter för framtida arbetsmodeller under korttidsarbete, och stärka parternas befintliga strukturer som till exempel yrkesnämnder för validering och kompetensutveckling. Alla delar i projektet ska genomsyras av jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Projektet löper till december 2022.


Ansökan och utbildningsutbud