Livsmedel

Tillsammans med arbetsgivarparten och de fackliga parterna har vi identifierat ett antal kompetensutvecklingsinsatser som är relevanta för er..


Välkommen att ansöka om kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser för era anställda inom ramen för Trygghetsfonden TSL:s projekt ”Kompetens för konkurrenskraft - för individer och företag.” 

Tillsammans med arbetsgivarparten och de fackliga parterna har vi identifierat ett antal kompetensutvecklingsinsatser som är relevanta för er arbetsgivare och era anställda. 

- Yrkessvenska

- Hygienutbildning inom lokalvård

- Branschvalidering inom Industriteknik BAS, Automation BAS och Underhåll BAS

- Service och bemötande i livsmedelsbranschen

- Customer Experience fysiskt och digitalt

- Från tanke till köp - den digitala kundresan

- Marknadsföring i sociala medier

- Träffa rätt i din digitala marknadsföring

Kompetensutvecklingsinsatserna är kostnadsfria och kan sökas av alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv och LO:s avtalsområde och har drabbats negativt av Covid-19. Ansökan görs partsgemensamt och kan göras för alla företagets anställda inklusive permitterade/korttidsarbetande fram till den 31 oktober 2022.

Ansökan om dessa ESF-medel för kompetensutveckling överenskommes mellan lokala parter, d.v.s. företaget och lokal facklig organisation (med lokal facklig organisation menas fackklubb eller lokal ombudsman).

Kompetens för konkurrenskraft

Denna satsning ingår i TSL:s ESF-projekt ”Kompetens för konkurrenskraft - för individer och företag” som erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för att stärka anställda och företag i branscher som påverkats av pandemin. 

Projektet ska även bidra till kunskap och erfarenheter för framtida arbetsmodeller under korttidsarbete, och stärka parternas befintliga strukturer som till exempel yrkesnämnder för validering och kompetensutveckling. Alla delar i projektet ska genomsyras av jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Med anledning av rådande Coronapandemi kommer kompetensutvecklingsinsatserna företrädesvis att ske som lärarledda onlineutbildningar.

För frågor kontakta kompetenskraft@tsl.se.


Ansökan och utbildningsutbud