Industri

I samråd med företrädare från branschen har TSL identifierat strategiska validerings- och utbildningsinsatser för er inom industrin.


Här följer en övergripande beskrivning av insatserna som erbjuds. Mer detaljerade beskrivningar finns på sidan utbildningsutbud.

Säkerställ kompetens med industrins kompetensbevis

Industrins kompetensbevis gör det enklare att rätt och jämn kompetens för en konkurrenskraftig produktion. Med inriktade insatser höjs kompetensen precis där det behövs och anställda får möjligheten att erhålla ett av industrins erkända kompetensbevis.

Validering, utbildning och omvalidering planeras tillsammans med en behörig testledare från ett ackrediterat testcenter och genomförs på det sätt som avtalats. Direkt efter valideringen går testledaren igenom resultatet med varje deltagare.

För den som uppnår godkänt i alla kompetensområden som kompetensbevis omfattar utfärdar branschen ett kompetensbevis. Saknas kompetens i något område planeras utbildning utifrån valideringsresultatet och projektets insatser i form av e-learning tar vid. När utbildningsinsatsen är klar erbjuds omvalidering mot kompetensbeviset.

 

Industriteknik BAS – säkerställer generell och industriell kompetens för att arbeta inom produktion och lägga en god grund för fortsatt yrkesutveckling.

 

Automation BAS – säkerställer generellt och grundläggande kompetens för industrioperatörens dagliga arbete med olika typer av automationsutrustning. 

 

Underhåll BAS – säkerställer generellt och grundläggande kompetens för ett utökat underhållsansvar i arbetet med olika typer av produktionsutrustning. 

 

CNC Teknik2017 Grönt certifikat – säkerställer yrkesspecifik kompetens för CNC-operatörer i den skärande bearbetningsbranschen för att självständigt och kvalitetssäkrat arbeta med maskiner, verktyg och utrustning.

Läs även gärna mer på Svensk industrivaliderings webbplats.

Utbildningar

Utöver valideringar så har vi även utbildningar som kan täcka behov på er arbetsplats och oavsett vilken bransch ni tillhör så erbjuder vi exempelvis

- Yrkessvenska

- Lokalvård

- Digital kompetens

- ESA Instruerad person


Kompetens för konkurrenskraft

Denna satsning ingår i TSL:s ESF-projekt ”Kompetens för konkurrenskraft - för individer och företag” som erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för att stärka anställda och företag i branscher som påverkats av pandemin. 

Projektet ska även bidra till kunskap och erfarenheter för framtida arbetsmodeller under korttidsarbete, och stärka parternas befintliga strukturer som till exempel yrkesnämnder för validering och kompetensutveckling. Alla delar i projektet ska genomsyras av jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Projektet löper till december 2022.

Med anledning av rådande Coronapandemi kommer kompetensutvecklingsinsatser som krävs att ske i form av distansutbildning och i form av e-learning. Valideringar sker dock på plats på utsedda testcentra.


Ansökan och utbildningsutbud