Hotell och restaurang

I samråd med företrädare från branschen har TSL identifierat strategiska kompetensutvecklingsinsatser för er inom hotell och restaurang.


Covid-19 har slagit hårt mot landets hotell och restauranger. Permitteringar och varsel har varit en verklighet för många av näringens arbetsgivare. Genom denna satsning kan arbetsgivare nyttja validering och kompetensutveckling för att kunna återgå med rustad personal med rätt kompetens.

Validerare/Yrkesbedömare

I samarbete med Utbildningsrådet för hotell och restauranger erbjuds Yrkesbedömarutbildning som leder till certifiering att kunna validera någon annans kompetens.

Man kan välja att bli yrkesbedömare inom 4 yrken:

- Kock
- Servering (servitris/servitör)
- Hotellreception receptionist)
- Konferens (värd/värdinna)

För att kunna validera någon annans kompetenser, krävs en gedigen arbetslivserfarenhet inom aktuellt yrke. Tex en kock som arbetat länge och som är mycket duktig, kan ansöka om att bli yrkesbedömare. UHR utbildning granskar referenser enligt ansökan: https://uhr.nu/validering/yrkesbedomare/ . Observera dock att du först ansöker om denna utbildning här på Trygghetsfonden TSL:s webbplats. UHR kommer därefter kontakta för referenser.

Det är klokt att ha en egen yrkesbedömare på arbetsplatsen. Det ger kvalité.

För frågor om denna utbildning för yrkesbedömare mejla till: validering@uhr-utbildning.se
Eller ring till: Anna Ålund, tel 08-762 74 30

Här kan du se filmer om validering av yrkesbedömares perspektiv, detta är exempel från kockyrket:

Privata kök
Offentliga kök

Validering

I samarbete med Utbildningsrådet för hotell och restauranger erbjuds validering inom 4 yrken - kock, servering, hotellreception samt konferens. En validering är en kartläggning av redan befintlig kunskap. Valideringsmodellen är inte en utbildning utan en metod för att avgöra om en person besitter rätt kunskap för att nå yrkestitel. Detta för att stärka individen i sin yrkesroll och för att höja standarden inom branschen

Se vårt inspelade webbinarium för är inom hotell och restaurangDu får svar på frågor som vilka valideringssatser finns, vem som kan ansöka och hur går det till.

För vem är validering?

En person som kan vara aktuell för en validering är en person som besitter kompetens och erfarenhet inom näringen men som saknar formella intyg för en titel. Genom och validering kan individen bevisa om de har kunskaperna som krävs för att nå en yrkestitel och kunna söka gesäll.

Genom en valideringsprocess får individen ett kompetensintyg eller ett kompletteringsutlåtande. Vid ett kompletteringsutlåtande får individen tydliga rekommendationer kring vad som behöver kompletteras för att nå en yrkestitel.

Genom validering har arbetssökande individer formella papper på deras kompetens. De kan presentera samtliga intyg vid arbetsansökningar. Även individer med erfarenhet från ett annat land än Sverige kan validera sin kunskap och då ha möjligheten att få en formell titel på den svenska arbetsmarknaden.

En valideringsprocess ska vara en positiv upplevelse för individen. Genom denna metod kartläggs kunskap hos en individ med fokus på anställningsbarhet.

Exempel på när validering kan vara ett bra alternativ för individen:

- När en person arbetar eller har arbetat inom näringen, privat eller offentlig.

- Individer med kompetens och erfarenhet från ett annat land.

- Personer på en arbetsplats som vill behålla sin kompetens och roll.

- Personer som vill kartlägga sin kunskap och komplettera eventuella luckor.

Kontakta vid fler frågor om validering

För frågor om validering mejla till Utbildningsrådet för hotell och restaurang är: validering@uhr-utbildning.se

Eller ring till: 08-762 74 30

För frågor om faktisk ansökan mejla till: kompetenskraft@tsl.se  eller ansök direkt via knappen nedan.

Utbildning

Specialkost

Denna kurs är för deltagare inom yrkesgrupperna: kock, servering och konferenspersonal.

Delar av innehållet

- Förstå vad som är allergiska respektive intolerans

- Få kunskap om konsekvenserna av matallergi och intolerans

- Kunna redogöra för de vanligaste matallergierna och intoleranser

- Få kunskap om vad som krävs vad gäller livsmedelsinformation (ingrediensförteckning och märkning)

 

 

Digitala möten

Den digitala omställningen har låtit öka efterfrågan på nya mötesformer där upplevelsen sker både på anläggningar och i digitala kanaler. Den här utbildningen ger inspiration, metoder och verktyg som säkerställer kvalitet, engagemang och en stark deltagarupplevelse i både det digitala och det fysiska mötet.

Lokalvård

Genom goda kunskaper om livsbetingelse, städmetoder, materialhantering och personhygien kan vi förebygga att sjukdomar sprids vidare. Utan rätt kunskap finns risk för att man skapar en miljö som är mer trivsam för bakterier och virus i stället för det motsatta. Hygienutbildningen är text- och filmbaserad och består av 10 lektioner. I kursen ingår även: Städrutiner vid Covid-19.

Kundservice och marknadsföring

Våra utbildningar inom kundservice och marknadsföring har blivit mycket efterfrågade av er i hotell- och restaurangbranschen:

- Kundservice och kundbemötande

- Träffa rätt i din digitala marknadsföring

- Från tanke till köp - den digitala kundresan

- Marknadsföring i sociala medier

Yrkessvenska

Språkutmaningar i arbete bland annat effektivitet, kundbemötande, trygghet, säkerhet, välmående, socialt umgänge och kunskapsöverföring samt att snabbt lära sig nya viktiga kunskaper för yrkesrollen. Därför erbjuder vi yrkessvenska genom Lingio, en språkapp framtagen i samarbete med en rad svenska branschorganisationer.


Kompetens för konkurrenskraft

Denna satsning ingår i TSL:s ESF-projekt ” Kompetens för konkurrenskraft för individer och företag” som erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för att stärka anställda och företag i branscher som påverkats av pandemin.

Projektet ska även bidra till kunskap och erfarenheter för framtida arbetsmodeller under korttidsarbete, och stärka parternas befintliga strukturer som till exempel yrkesnämnder för validering och kompetensutveckling. Alla delar i projektet ska genomsyras av jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Projektet löper till december 2022.


Ansökan och utbildningsutbud