Handel

I samråd med företrädare från branschen har TSL identifierad strategiska utbildningsinsatser för er inom handeln.


Handeln genomgår stora förändringar. Kraven och förväntningarna från konsumenterna stiger. I en digitaliserad värld ställs det nya krav på oss som servicegivare. 

Vad är det som driver den digitala transformation inom branschen? Hur förstår vi vem kunden är så att vi kan hjälpa den på bästa vis? Hur skapar vi en digital strategi och lägger grunden för verksamhetens digitala marknadsföring? ​

Svaren på dessa frågor får deltagarna i de fem första utbildningarna vi erbjuder:

- Handelns digitala transformation

- Kundservice och kundbemötande

- Träffa rätt i din digitala marknadsföring

- Från tanke till köp - den digitala kundresan

- Marknadsföring i sociala medier


Yrkessvenska och lokalvård

Utöver dessa så finns det även utbildningar som kan täcka behov på er arbetsplats oavsett vilken bransch ni tillhör:

-Yrkessvenska

- Lokalvård


Kompetens för konkurrenskraft

Denna satsning ingår i TSL:s ESF-projekt ”Kompetens för konkurrenskraft - för individer och företag” som erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för att stärka anställda och företag i branscher som påverkats av pandemin. 

Projektet ska även bidra till kunskap och erfarenheter för framtida arbetsmodeller under korttidsarbete, och stärka parternas befintliga strukturer som till exempel yrkesnämnder för validering och kompetensutveckling. Alla delar i projektet ska genomsyras av jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Projektet löper till december 2022.

Med anledning av rådande Coronapandemi kommer kompetensutvecklingsinsatserna företrädesvis att ske som lärarledda onlineutbildningar.


Ansökan och utbildningsutbud