Ansök om kostnadsfri kompetensutveckling

Här kan ni ansöka om kompetensutveckling för era anställda.

Ansök om kompetensutveckling för korttidsarbetande, varslad och anställd personal


Har du medarbetare som skulle behöva en utbildningsinsats för att bättre kunna utvecklas och bidra till verksamheten? Här söker du kostnadsfria validerings- och utbildningsinsatser för dina anställda. Insatserna finansieras av Trygghetsfonden TSL genom Europeiska socialfonden.

Erbjudandet gäller företag som påverkats negativt av Covid-19 och som har anställda som är permitterade/korttidsarbetande, varslade eller har en osäker position på arbetsmarknaden. Företaget måste också ha kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde.

Information som behövs i ansökan:

• företagets organisationsnummer,
• företagets kontaktperson,
• facklig representant,
• personnummer, mobilnummer och mejladress till de anställda.

När ansökan är godkänd får de två kontaktpersonerna och de anställda ett dokument via mejl för digital signering. Efter signering skickas ansökan om kompetensutvecklingsinsats till en leverantör som TSL har upphandlat.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på kompetenskraft@tsl.se eller 010-480 91 00. 

Företagsuppgifter(Steg 1 av 5)


Bransch

Ange vilken bransch ditt företag är verksam inom. Hittar du inte din bransch i listan, välj "annan"

Organisationsnummer

Fyll i företagets organisationsnummer. Klicka på "Hämta företagsuppgifter" så listas alla arbetsställen nedan.

Arbetsställe

Ett företag har alltid minst ett arbetsställe. Ett arbetsställe är varje adress eller fastighet där företaget bedriver verksamhet. Om företaget har verksamhet på flera olika adresser har det flera arbetsställen.

Kontaktperson företag

Fackförbund(Steg 2 av 5)


Välj fackförbundet i ert kollektivavtal, vilket inte alltid är detsamma som de fackförbund som de anställda är medlemmar i.

Kontaktperson fackförbund

Här anges den kontaktperson på fackförbundet som förhandlat om exempelvis korttidsarbete eller utbildningsfrågor. Det fackliga representanten ska bekräfta denna ansökan med en digital signatur.

Utbildning(Steg 3 av 5)


Utbildningsdeltagare

Ange vem det är som ska delta i utbildningen. Du kan anmäla fler än en person genom att klicka "Spara" mellan varje person.

Välj utbildning

Välj en validerings- eller utbildningsinsats per anställd. Du kan markera alla anställda och anmäla dem till samma utbildning, men även markera anställda var och en för sig och välja olika utbildningar till dem.

Läs mer om vårt utbildningsutbud

Registrerade deltagare

Namn Kontaktuppgifter Personnummer Utbildning

Välj utbildning

Välj en validerings- eller utbildningsinsats per anställd. Du kan markera alla anställda och anmäla dem till samma utbildning, men även markera anställda var och en för sig och välja olika utbildningar till dem.

Läs mer om vårt utbildningsutbud

Bekräfta ansökan(Steg 4 av 5)


Intygan

Jag intygar att de anställda jag söker kompetensutveckling för är permitterade/korttidsarbetande, varslade eller har en osäker position på arbetsmarknaden inom en ekonomiskt utsatt bransch samt att de har för avsikt att genomföra utbildningen. Vidare att företaget inte redan erhållit maximalt statsstöd om 200 000 euro över en treårsperiod*, inklusive det stöd som TSL:s ESF-projekt kan komma att ge. Jag godkänner även TSL:s hantering av personuppgifter.

* Det stöd för kompetensutveckling för korttidsarbetande/varslad personal som TSL ger inom ramen för denna ansökan är ett så kallat statsstöd. Statsstöd är när stat, kommun eller landsting stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. EU:s statsstödsregler regleras i EUF-fördraget. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids. Som företag kan man erhålla ett maximalt statsstöd på 200 000 euro över en treårsperiod. Treårsperioden omfattar innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren. Därför är det viktigt att ni endast ansöker om stöd för kompetensutveckling via Trygghetsfonden TSL om ni inte redan erhållit maximalt statsstöd.

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/statsstod/

Läs mer om TSLs hantering av personuppgifter

Granskning(Steg 5 av 5)

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält:

  Granskning

  Markera en eller flera av de registrerade deltagarna i listan, välj den utbildning som du vill anmäla deltagarna till i rullgardinsmenyn och klicka sedan på “Registrera till utbildning”. Vill du veta mer om insatserna som vi erbjuder kan du läsa mer genom att klicka på länken nedan.

  Företagsuppgifter

  Fackförbund

  Utbildningsdeltagare

  Bekräfta ansökan

  Tack för din ansökan!


  Vi har tagit emot din ansökan och kommer att behandla den så snart som möjligt!

  Din ansökan har fått ärendenummer

  Din ansökan har inte gått igenom!


  Av någon anledning kunde din ansökan inte skickas. Vänligen försök igen eller hör av dig till kompetenskraft@tsl.se eller 010-480 91 00 för att få hjälp med din ansökan.

  För frågor om ansökan: 010-480 91 10